​Beste modellen,

Wanneer je als model voor mij poseert is het fijn om te weten wat de regels zijn en om te weten wat jij kunt verwachten.

auteursrecht

Ik heb als fotograaf het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De gemaakte foto's mag ik als fotograaf gebruiken om mijn werk te promoten op mijn website, portfolio (map met prints), fototentoonstellingen (internet of anders). Commerciële publicaties in grote oplagen (boven de 100) vinden plaats na overleg met model, waarna indien van toepassing een vergoeding afgesproken wordt. Ten alle tijden zal ik als fotograaf bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden. Voor verzamelwerken waarin het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden opgenomen.

wat mag je als model met de foto's doen?

Als model mag je de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van jouw werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door jou als model is zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf niet toegestaan.

hoeveel foto's krijg je als model?

Als model ontvang je minimaal 10 foto's van het totaal aantal geschoten foto's welke netjes worden afgewerkt. Als model kun je nooit en te nimmer aanspraak maken op alle foto's die tijdens een shoot zijn geschoten.

modellen jonger dan 18 jaar

Modellen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen te allen tijden onder begeleiding van een ouder of voogd te komen.